ÇEREZ POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ

ÇEREZ POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”); Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi  (“Torunlar”)
tarafından yürütülen ve Torunlar’a ait olan www.moipark.com.tr internet
sitesi hakkında (“İnternet Sitesi”) çerez kullanımına
ilişkin ilkeleri ve Torunlar olarak veri sorumlusu sıfatıyla İnternet
Sitesinin tarafımızca işletilmesi sebebiyle; veri işleme amacı, veri
kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi
amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili
haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

1.
Torunlar Tarafından Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Torunlar tarafından veri sahibinin açık rızasıyla ve Kanun’un 5. ve 6.
Maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel
nitelikli verileri işleyebilme hakkına sahip bulunmaktadır.

Bu kapsamda Torunlar tarafından, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen
hüküm ve koşullara uygun olarak site içerisinde aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir:

 • Çerez Kayıtları

2.
Çerezler Ne Anlamı Gelir?

Çerezler (cookie) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve
isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Herhangi
bir web sitesini kullandığınız süre boyunca sizin kullanım alışkanlık ve
tercihlerinizi tarayıcı üzerinde depolamaktadır. Çerezler, hem zamandan
tasarruf edebilmek hem de daha iyi bir internet deneyimi sunmak mahiyeti
ile kullanılır. Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye
erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmakta ve
çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı (örn.
site.org.tr) altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı
kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

Çerezler, günümüzde, web teknolojilerinin önemli bir parçası haline
gelmiştir ve temel işlevleri; ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması
ile cihazın tanınmasıdır. Neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz
konusudur.

3.
Çerez Çeşitleri Nelerdir?

Ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından oluşturulan ve sadece bu web sitesi
tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Ziyaret edilen sitede
sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları
üzerinden de sağlanıyor olabilir (örneğin, bir video platformunda
barındırılan içeriğin sosyal medya sitesi üzerinden görüntülenmesi); bu
durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler
yaratabilir.

4.

Torunlar Tarafından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nelerdir?

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda
sıralanmaktadır:

 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni
  özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre
  kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir
  şekilde çalışmasını sağlamak (örn. oturumunuzu açık tutmak, dinamik
  içeriği yerleştirmek vb.);
 • İnternet sitemizin ziyaretçilerimiz tarafından nasıl kullanıldığı
  hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar,
  görüntülenen hata mesajı sayısı gibi, şahsa özel olmayan, genel
  bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler
  hale getirmek, web sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları
  kaldırmak veya iyileştirmek.
 • İnternet Sitesinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek,
 • Trafik istatistikleri oluşturmak,
 • İnternet reklamcılığı, Targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden
  hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları
  gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatlar sunmak,
  tercihlerinizi göz önünde bulundurarak önerilerde bulunmak.

Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm
ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

5.
Çerez Türleri
Nelerdir?

Çerez Türü Açıklama
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, internet sitesini kullanımınız sırasında
geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar
geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler Kalıcı çerezler web sitesindeki tercihlerinizi hatırlamak
için kullanılır ve tarayıcınızı kapattıktan veya
bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra dahi masaüstü
veya mobil cihazınızda kalır.
Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi,
sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden
yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin
şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek
şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve
siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren
çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel
verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili
tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.
Takip Çerezleri Takip çerezleri web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan
adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve
üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan
adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve
farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini
mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların
tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama
faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi
amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi
belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için
kullanılmayacaktır.

www.moipark.com.tr
internet sayfasında çeşitli çerezler kullanılmakta bu çerezler ilgili
bilgiler;

Çerezin Adı Kullanım Amacı Saklama Süresi
Word press Ön bellekleme yapmak içindir. 1 ay

 

6.
Çerez Yönetimi Nasıl Yapılır?

Çoğu tarayıcı internet sitelerindeki çerezleri görüntülemenize,
yönetmenize, silmenize ve engellemenize izin verir. Tüm çerezleri
temizlerseniz, belirlediğiniz tüm tercihleri kaybetmiş olursunuz. Buna
çerezlerin tutulmaması özelliği de dâhildir çünkü bu özelliğin çalışması
için cihazınızda bunun için belirlenmiş çerez bulunmalıdır.

Tarayıcılarda çerezlerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin rehberler
aşağıda bulunmaktadır:


https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US


https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


https://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html

Bunlara ek olarak çoğu tarayıcı aşağıda yer olan işlemleri yapmanıza olanak
tanımaktadır:

· Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerini silme

· Tüm çerezleri engelleme

· Belli sitelerden çerezleri engelleme

· Tarayıcınızı kapattığınızda tüm çerezleri silme

· Üçüncü taraf çerezleri engelleme

7.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hangi Önlemler Alınmıştır ve
Veriler Ne Şekilde Saklanacaktır?

Torunlar; Kanun’da ve işbu Politika’da belirtilen şartlarla; kişisel
verilerin muhafazasını, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini
sağlamak ve veri sızıntılarını önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve
idari tedbirleri almayı, yapılması gereken tüm denetimler zamanında ve
eksiksiz olarak yaptırmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında
kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak
işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse
işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu
süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da
anonimleştirme yöntemleri ile Torunlar’ın veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

8.
Kişisel Veriler Hangi Taraflara Aktarılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya işbu aydınlatma
metninde yer alan hukuka uygun amaçlarla sınırlı olmak üzere; KNS Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Torun Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi, Torun
Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Zafer Plaza İşletmecilik Anonim
Şirketi, Torun Kağıt Pazarlama Anonim Şirketi, Torunlar Enerji Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi, TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve
Yönetim Anonim Şirketi,

Torunlar Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla, Torunlar ile sözleşme ilişkisi
içerisinde olunan yurt içi ve/veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle ve bu
verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile
paylaşılabilecektir.

9.
Kişisel Veriler Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

Torunlar, söz konusu kişisel verileri, işbu aydınlatma metninde belirtilen
işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve Kanun’da, sair mevzuatlarda
yer alan zamanaşımı sürelerin dikkate alınarak saklanmaktadır. Sürelerin
sona ermesi halinde söz konusu veriler Kanun’a uygun olarak silinmektedir
veya imha edilmektedir.

10.
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için
Torunlar ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

· İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,

· Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,

· Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları
gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
istemek,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etmek,

· Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep
etmek,

· Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu’nu noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından
belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya

torunavm@hs01.kep.tr

adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en
kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri
dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Torunlar’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife
üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

11.Çerezler ve Çerez Politikamız Hakkında Daha Fazla Bilgi İster misiniz?

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin

www.aboutcookies.org

(İngilizce) adresini ziyaret etmeleri önerilir.

Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz “Bize Ulaşın”
sayfasından yahut yukarıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla
tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.